Ikke godt nok!

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av friskoler viser at det er behov for et betydelig økt fokus på risikoene i selskaper som er underlagt særlovgivning.

Publisert:
LYS329871_RF_PO_005-lpr.jpg
Revisor må bli mer bevisst på særlovgivning generelt, da slik lovgivning ofte vil være en viktig del av risikovurderingen og kunne ha en vesentlig innvirkning på regnskapet for slike selskaper, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I rapporten påpekes det flere vesentlige mangler ved revisjonsutførelsen, men også at det er observerbare kvalitetsforskjeller, ofte etter størrelsen på revisjonsselskapet.

- Når dokumentasjon for planlegging og nødvendig virksomhetsforståelse er mangelfull i halvparten av oppdragene som er undersøkt, er det ikke godt nok, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Revisor må bli mer bevisst på særlovgivning generelt, da slik lovgivning ofte vil være en viktig del av risikovurderingen og kunne ha en vesentlig innvirkning på regnskapet for slike selskaper, sier Hanstad.

Hva gjør Revisorforeningen konkret for å bidra til økt bevissthet blant medlemmene om disse forholdene?

- Foreningens kvalitetskontroll vil ha dette som et særskilt fokusområde i sine kontroller nå i 2018. I tillegg er det satt opp et særskilt kurs på høstens DnR-konferanse, og vi vil også følge opp dette opp i vår løpende faglige informasjon og veiledning overfor medlemmene, avslutter Hanstad.

Det er i tilsynet ikke avdekket at mangler i revisjonsutførelsen har resultert i vesentlige mangler i regnskapene eller at noen skoler som følge av dette har fått utbetalt tilskudd de ikke var berettiget til.