Kommunerevisor reviderte kommunale AS i privat enkeltpersonforetak - Ulovlig mener Revisorforeningen!

Det er ingen tvil om at virksomheten i enkeltpersonforetaket til Åge Sandsengen, som er daglig leder i Kommunerevisjon IKS, ikke har vært i henhold til revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Publisert: DnR mener
KR-Sandsengen-PH klart ulovlig-1911017.JPG
Faksimile fra Kommunal Rapport 19. oktober 2017.

- Her har et interkommunalt revisjonsselskap som ikke har lov til å utføre revisjon av aksjeselskaper, likevel fakturert slike oppdrag, sier Hanstad til Kommunal Rapport (KR).

Aller mest stusser Hanstad på uttalelsen fra styreleder Frantz Mietle i Kommunerevisjon IKS til KR i forrige uke. Mietle framholdt da at Sandsengens revisjon av de to kommunalt eide aksjeselskapene gjennom sitt enkeltpersonforetak, har vært godkjent av Finanstilsynet.

KR-Sandsengen-FT-korreks-191017.JPG
Faksimile fra Kommunal Rapport 19. oktober 2017.

– At Sandsengens virksomhet har vært godkjent av Finanstilsynet er direkte feil. Tvert om har Finanstilsynet i et offentlig brev til Sandsengen i juni 2013 konkludert med at denne praksisen må opphøre. Denne type problemstilling har vært diskutert i flere år, og Finanstilsynet har vært tydelig på at det ikke er lov å omgå revisorloven på denne måten, sier Hanstad.

På spørsmål fra KR om den ulovlige private revisorvirksomheten bør få noen konsekvenser for Sandsengens rolle som revisjonssjef og daglig leder i Kommunerevisjon IKS, svarer Hanstad:

– Jeg vil jo mene at eierkommunene, som også blir revidert av Kommunerevisjon IKS, bør gå inn og vurdere hvilke eventuelle konsekvenser det bør få. Her har man fortsatt med en ordning som Finanstilsynet allerede i 2013 sa var i strid med revisorloven. Det er svært uheldig.

NKRF: - Burde vært holdt adskilt

KR-Sandsengen-NRKF-burde vært adskilt-191017.JPG
Faksimile fra Kommunal Rapport 19. oktober 2017.

– Revisjonssjefens private enkeltmannsforetak burde vært holdt helt adskilt fra det interkommunale selskapet Kommunerevisjon IKS, både organisatorisk og økonomisk, sier daglig leder Rune Tokle i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

Hvorvidt saken bør få konsekvenser for Sandsengen, mener Tokle, som Hanstad, at det blir opp til eierne å avgjøre. – Det er avgjørende at kommunestyrene og kontrollutvalgene i eierkommunene har tillit til revisjonsselskapet, sier Tokle til KR.