Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg

– Det er svært alvorlig når 7 av 10 anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser henlegges av Politiet. Da sender man et klart signal om at kriminalitet lønner seg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Publisert:
LYS355670_Dir_revf_006 Fotgraf Sverre Chr Jarlid.jpg
- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

BT/E24 har avdekket at syv av ti anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser og tvangsoppløsninger ender med henleggelse i Vest politidistrikt. En oversikt fra Oslo-politiet viser at henleggelsesprosenten er om lag den samme der.

- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp. I tilfeller hvor det ikke er ført regnskap, eller det mangler vesentlig regnskapsinformasjon, ligger det ofte annen og grov kriminalitet bak, sier Kvalevåg.

- Vi må som samfunn slå hardt ned på underslag, skatteunndragelser, kreditorsvindel og arbeidslivskriminalitet. Ofte er flere av disse ingredienser i konkurssaker som ender i anmeldelse fra bobestyrer. Henleggelser i slike saker støter den allmenne rettsoppfatning og svekker folks tillit til samfunnets viktigste institusjoner. Det er en farlig utvikling, sier Kvalevåg, som etterlyser handling fra våre folkevalgte.

Flertallet av konkurssakene henlegges av kapasitetshensyn. I Vest Politidistrikt uttrykkes det også at mange konkurssaker henlegges fordi kriminaliteten ikke er alvorlig nok.

- Det er vanskelig å forstå hvordan Politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene. Det kreves etterforskningsinnsats for å avdekke hvorvidt det er grov kriminalitet eller ikke som ligger bak når sentral dokumentasjon mangler. Når en bobestyrer anmelder, er det i seg selv en indikasjon på at saken bør etterforskes, sier Kvalevåg.

- Vi er på ville veier når det å tømme kassen, kaste regnskapsdokumentasjonen og gå under jorden belønnes med henleggelse, sier Kvalevåg.

- Jeg ser med økende bekymring på at de fleste enkeltpersonforetak og 6 av 10 norske aksjeselskaper ikke har revisor, og i praksis opererer uten tilstrekkelig løpende kontroll. Når konkurs- og regnskapskriminalitet heller ikke følges opp av politiet, er det dårlig nytt for tillitssamfunnet, avslutter Kvalevåg.