Like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet burde være en selvfølge

Skal offentlige virksomheter konkurrere i et marked med private, må det være på like vilkår. Skatteplikt og lønnsomhetskrav for offentlige aktører må til, mener offentlig utvalg.

Publisert:
Harald Brandsås portrett 143KB.jpg
Det er på høy tid at dagens diskriminerende praksis foreslås endret. Jeg forutsetter at regjeringen følger opp forslaget raskt, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.

Denne uken la en arbeidsgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeri-, Helse og omsorgs- og Finansdepartementet, frem sin innstilling om «Like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet.

Flertallet i utvalget slår fast at det er en klar forutsetning etter EØS-regelverket at det skal gjennomføres et regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet i offentlige selskaper som konkurrerer med private. Utvalgets mindretall, KS og LO, som må regnes som partsrepresentanter for eiere og ansatte i offentlig sektor, er ikke overraskende uenig.

- Det er på høy tid at dette slås fast, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen, som lenge har arbeidet for endringer i dagens diskriminerende praksis. Dette er ikke bare et spørsmål om rettferdighet og etterlevelse av våre EØS-forpliktelser, men hvordan vi gjennom fair konkurranse best utnytter samfunnets begrensede ressurser, sier Brandsås.

- Arbeidsgruppen har identifisert mulige konkurransemessige fordeler og ulemper offentlige aktører har i forhold til private, og drøftet de konkurransemessige virkningene av disse.  At de løfter frem en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt som et tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe støtteproblematikk knyttet til skattefritak, er ett bra første skritt. Utskilling av virksomhet bør skje der det er hensiktsmessig, sier Brandsås, som forutsetter at regjeringen nå raskt følger opp anbefalingen.

Arbeidsgruppen har vært ledet av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo. Rapporten vil nå bli sendt på høring før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp.