Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg for bedre bruk av offentlig informasjon

Den uttalte målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. Det er positivt at det nedsettes et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivsrepresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Publisert:
MBR-20210628-11603 - stor.jpg
Utvalg dominert av byråkrater har erfaringsmessig hovedfokus på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Utvalget skal vurdere om dagens regler om viderebruk bør flyttes til et nytt regelverk. De skal ta utgangspunkt i offentlighetsloven og EUs åpne data-direktiv. Utvalget skal også vurdere om det bør innføres en plikt til tilgjengeliggjøring av visse typer offentlig data.

- Utvalget er byråkrattungt og nesten helt fritt for næringslivsrepresentasjon. Da blir hovedfokus erfaringsmessig på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier Kvalevåg.

- Jeg er dog avventende positiv. Det er bra at de nå konkret ser på helhetlig lovregulering som et virkemiddel for å få bedre bruk og gjenbruk av offentlig informasjon. Det vil kunne gi en mer effektiv forvaltning, og bidra til at vi i større grad unngår at samme informasjon etterspørres flere ganger. Det vil også kunne sikre næringslivet bedre tilgang til den informasjonen det offentlige sitter på, sier Kvalevåg.

- Revisorforeningen vil følge utvalgets arbeid tett, og sørge for å invitere oss inn når arbeidet kommer i gang. Vi ønsker å bidra til at dette lykkes, og at næringslivsaspektet får en sentral plass i utvalgets arbeid, avslutter Kvalevåg.