Mikroaksjelov er ikke løsningen!

Er det politisk vilje kan nødvendige forenklinger fint gjøres innen rammen av eksisterende aksjelov, mener Revisorforeningen.

Publisert:

Revisorforeningen har tidligere foreslått, og også utarbeidet et konkret forslag til ny mikroaksjelov. Nå vurderes imidlertid spørsmålet annerledes.

Per Hanstad.jpg
– En felles aksjelov er klart å foretrekke, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Erfaringene fra flere runder med endringer har vist at det er fullt mulig å få til gode forenklinger innen rammen av eksisterende aksjelov, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Om det er tilstrekkelig politisk vilje, er faktisk én felles lov klart å foretrekke.  De positive effektene av forenklinger vil favne flere selskaper, og uheldige terskelvirkninger og kompliserende regulering i form av overgangsordninger, unngås.

Næringsministeren ber om innspill

Næringsministeren har invitert Revisorforeningen til innspillsmøte om forenklinger i selskapslovgivningen.

- Det er positivt at det er trykk på forenklingsarbeidet, og at dette skjer i dialog med næringslivet, sier Hanstad. Vårt budskap vil imidlertid være at en allerede god aksjelov fint kan gjøres bedre for de minste selskapene uten en egen mikroaksjelov, og at de mest åpenbare forenklingskandidater nå er bokførings- og merverdiavgiftsregelverket, sier Hanstad.