Myndighetsmisbruk av Altinn

Altinn - Europas mest effektive system for levering av opplysninger fra næringsliv til forvaltning er i ferd med å «spammes» ned.

Publisert: Medlemsinformasjon
Per Hanstad portrett 433KB.jpg
Ukritisk utsendelse av meldinger gjennom Altinn: - Mest er ikke alltid best, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

De siste ukene har norske ledere fått Altinn-postkassen, ofte også eposten og SMS-meldingsboksen sin fylt med spam fra offentlige myndigheter.

- Meldingene har både skremt og forvirret norske ledere, og revisorer og regnskapsførere har fått mye ekstraarbeid med å rydde opp. Næringslivet har tatt regningen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Tvangsmulkt og kildeskatt

Det startet med skatteetatens mislykkede varsel om tvangsmulkt.

- Det var ment som opplysningsvirksomhet, men ble oppfattet som om regningen fulgte etter. Deretter ble alle norske styreledere informert om kildeskatt. Meldingen i Altinn-boksen ble ikke bare sendt til den lille andelen selskaper med utenlandske eiere, men til alle selskaper. Majoriteten har ingen forhold til kildeskatt, de færreste har hørt om det tidligere, sier Hanstad.

Markedsføring av kommersielle arrangementer

- Forrige uke sendte Stiftelsestilsynet ut melding i Altinn-boksen til alle styreledere i stiftelser. Når de åpnet postkassen, fikk de en invitasjon til en konferanse som de må betale for om de deltar. Her gjelder tydeligvis ingen begrensninger. Ingen reservasjonsadgang eksisterer her, sier Hanstad.

- En person som er styreleder i flere selskaper og stiftelser, får litt av en oppgave med å åpne sine ulike postkasser og lese unødvendige meldinger. Eller som mange allerede har gjort, sluttet å åpne post i Altinn-postkassen, sier Hanstad.

Mest er ikke alltid best

- Mest mulig informasjon er ikke best mulig informasjon. Det er sikkert fristende å benytte seg av en meldingstjeneste som i teorien når ut til alle og er gratis. Kostnaden kan imidlertid bli stor. Altinn-løsningen er allerede skadet. Og nå må den repareres. Det må lages nye, fornuftige kjøreregler i samarbeid med næringslivets rådgivere, sier Hanstad.

Altinn skal ikke brukes til ALT, avslutter Hanstad.