Nå kan det bli enklere å senke skatten på boligformue

Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig.

Publisert:
Per Hanstad - ute foran Indeksbygget - halvportrett - Optimalisert.jpg
Regjeringen statsbudsjettforslag for 2021 kan lette beskatningen av boligformue, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Etter dagens regler må Skatteetatens takstverdi være mer enn 120 prosent av markedsverdien før du kan få nedsatt formuesverdien. Oppfyller du kriteriene, settes verdien til 30 prosent av dokumentert verdi, mot 25 prosent som ellers brukes ved verdsettelse av bolig.

Nye regler gir lavere formuesskatt på bolig - FA 191020.PNG
Faksimile fra dagens utgave av Finansavisen.

Fra 1. januar neste år vil det, om forslaget vedtas, være tilstrekkelig å dokumentere at markedsverdien er lavere enn Skatteetatens takst. Da skal formuesverdien settes til 25 prosent av markedsverdien.

- Endringen i formuesskatten vil ha størst betydning for privatpersoner, og det viktigste er trolig de nye reglene for senking av formuseeverdien der Skatteetatens verdi er høyere enn markedsverdien, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Lavere skatt

Om du i skattemeldingen har en boligformue på tre millioner, innebærer det at Skatteetaten har beregnet omsetningsverdien til 12 millioner.

- Etter dagens regler må du dokumentere en boligverdi lavere enn ti millioner, sier Hanstad. Dersom en takst viser markedsverdi på ni millioner kroner, settes formuesverdien til 2,7 millioner, eller 30 prosent.

Med de nye reglene vil det være tilstrekkelig å dokumentere at markedsverdien er under 12 millioner. Med en takst på ni milloner og en formuesverdi på 25 prosent, tilsvarende 2,25 millioner, sparer du 3 825 kroner årlig med de nye reglene og en marginal skattesats på 0,85 prosent. 

Mer kostbart med dyrere bolig

En reduksjon av markedsverdien på primærbolig blir ekstra viktig i tilfeller der Skatteetaten anser at verdien er over 15 millioner kroner. Fra neste år senkes rabatten på boligformue over 15 millioner til 50 prosent.

En bolig med takstverdi på 15 millioner kroner har en formuesverdi på 3,75 millioner, mens en bolig verdt 16 millioner får en formuesverdi på 4,25 millioner etter de nye reglene. Forskjellen på 500 000 kroner gir økt formuesbekatning på 4 250 kroner.

Slik senker du takstverdien

- Skatteetatens boligverdier bygger på SSBs statistikk, som igjen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger basert på størrelse, alder og beliggenhet, sier Hanstad. Modellen fanger ikke opp forhold som standard, utsikt og støy, som kan påvirke prisen en bolig.

- For å få redusert Skatteetatens vurdering av markedsverdi, må du fremlegge takst/verdivurdering eller bevis på "observerbar markedsverdi". Sistnevnte er den seneste tidens salgspriser for tilsvarende boliger i samme område, sier Hanstad.

Skatteetaten har ikke sagt noe om tilfeller der det finnes flere takster. Det som skal dokumenteres er markedsverdi, og det er da ikke gitt at den lavteste taksten er den riktige.