Nå bør du lese revisjonsberetningen først

Fra 2017 blir det vesentlige forbedringer i revisjonsberetningen for børsnoterte foretak. Den nye beretningen blir mer relevant og informasjonsverdien vesentlig høyere.

Publisert:
Per Hanstad.jpg
– I børsnoterte foretak skal nå revisor dele informasjon som tidligere kun er delt med selskapets ledelse og styre med alle brukere av regnskapet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Revisor skal nå gi brukerne av regnskapet og revisors beretning innsyn i hvilke poster og vurderinger i regnskapet som har vært av størst betydning ved gjennomføring av revisjonen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I tillegg til å beskrive forholdene, skal revisor forklare hvorfor disse er vurdert som sentrale og hvordan de er håndtert ved gjennomføringen av revisjonen. Denne informasjonen har revisor tidligere kun delt med selskapets ledelse og styre, mens den nå vil gjøre det enklere for alle brukere av regnskapet å forstå hvilke poster og vurderinger som er de mest sentrale, sier Hanstad.

Positive erfaringer fra andre land

Tilbakemeldingene fra England og Nederland, hvor den nye beretningen allerede har vært benyttet noen år, er svært positive.

Både investorer og øvrige regnskapsbrukere opplever beretningen som mer verdifull. Det gjelder spesielt betydningen av å få informasjon om regnskapsposter hvor selskapsledelsen har utøvd betydelig skjønn og revisors vurdering av disse forutsetningene.

Kvaliteten på selskapenes rapportering oppfattes også å ha blitt bedre ved at det gis mer utfyllende informasjon i årsregnskapet om de sentrale forholdene som revisor omtaler i revisjonsberetningen.