Økende behov for revisjonsbransjens tjenester og kompetanse

Etterspørselen etter revisjons- og rådgivningstjenester øker. Bransjens totale omsetning har nå passert 12 milliarder, en vekst på 5,4 prosent det siste året.

Publisert: DnR mener

- Det er ikke bare de største revisjonsselskapene som opplever økt etterspørsel, tallene viser vekst i alle deler av markedet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Per Hanstad portrett 433KB.jpg
– Det er generelt et økende behov for den kompetansen revisjonsbransjen tilbyr, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

44 prosent av aksjeselskapene har valgt bort revisjon. Hva er årsaken til at veksten likevel er såpass høy?

- Det er generelt et økende behov for den kompetansen revisjonsbransjen tilbyr, sier Hanstad. Økende kompleksitet og risiko gjør at næringslivet har et stort behov både for kvalitetssikring og for å skape tillit til sin rapportering. I tillegg kommer et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde, bedragerier og korrupsjon med påfølgende risiko for økonomisk tap og tap av omdømme. Granskningsoppdrag og bistand til å forebygge korrupsjon, bedragerier og annen økonomisk kriminalitet, er tjenesteområder i vekst, og hvor vår bransje har betydelig kompetanse, avslutter Hanstad.