Revisorforeningen i oppklaringsmøte med næringsministeren

Revisorforeningens ledelse møtte i dag næringsminister Iselin Nybø. Tema var revisors rolle og samfunnsbidrag.

Publisert:
Revisorforeningen møter næringsministeren (3).jpg
Revisorforeningens ledelse i møte med næringsministeren. Fra venstre: fagdirektør Kai Morten Hagen, adm. direktør Karen Kvalevåg, næringsminister Iselin Nybø og fagsjef rammevilkår Espen Knudsen.

Foranledningen for møtet var statsrådens uttalelser da Næringsdepartementet i august sendte på høring forslag om å øke tersklene for revisjonsplikt. I et skarpt brev ba Revisorforeningen om et raskt oppklaringsmøte med statsråden.

- Det var helt nødvendig med et slikt møte, sier adm. direktør Karen Kvalevåg. Uttalelsene fra statsråden etterlot inntrykk av at uavhengig revisjon ikke tilfører verdi verken for virksomhetene eller samfunnet. At revisjon utelukkende er «papirarbeid» og en kostnad. En byrde som står i veien for verdiskapning og arbeidsplasser i virksomhetene. Et slikt budskap kunne rett og slett ikke få stå uimotsagt, sier Kvalevåg.

Ikke meningen å sende et slikt budskap

Næringsministeren, som møtte sammen med representanter for embetsverket, ga klart uttrykk for at hun ser at det som er kommunisert er uheldig, og at det ikke var meningen å etterlate et slikt inntrykk.

Det ble understreket at både statsråden og regjeringen definitivt ser revisors rolle og anerkjenner revisors samfunnsbidrag.

God meningsutveksling om nytten av revisjon

- Jeg er svært tilfreds med at statsråden tar selvkritikk på måten dette er kommunisert på og at de så klart uttrykker anerkjennelse og forståelse for revisors samfunnsbidrag. Vi fikk også god anledning til å diskutere revisjonsplikt generelt, og verdien både for bedriftene selv og for samfunnet ved revisors bidrag. Det var en god og konstruktiv diskusjon, sier Kvalevåg.

- Vi understreket ellers at fravær av revisjon ikke i første rekke er et problem for vår bransje, men for samfunnet, avslutter Kvalevåg.