Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.

Publisert:
Harald - ute HI 100 - 1200px.jpg
Frivillighet gir ingen reell mulighet for seriøse leverandører til å la være å dele opplysningene. Tvang er derfor helt unødvendig, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.

Noen av forslagene går for langt og på bekostning av privatpersoners rett til vern av personlige opplysninger. Hensikten helliger ikke alltid middelet – heller ikke i kampen mot skatteunndragelser.

Bra med åpenhet og lett tilgjengelig informasjon

- Revisorforeningen er enig i at Skatteetaten skal gis adgang til å dele visse opplysninger med allmenheten. Det er bra at forbrukerne og innkjøpere gis bedre mulighet for å vurdere om leverandører følger skattereglene, og at risikoen for skatteunndragelse begrenses, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen. At opplysningene blir tilgjengelige i en portalløsning er også et stort fremskritt, sier Brandsås.

Frivillig registrering er veien å gå – tvang er unødvendig

- Vi er ikke tilhenger av en løsning hvor alle blir lagt inn enten de ønsker eller ikke. Det valgfrie alternativet hvor leverandøren selv bestemmer om opplysningene skal være offentlig tilgjengelige, vil være tilstrekkelig til å oppnå åpenhet om bedrifters skatteforpliktelser. Det valgfrie alternativet gir heller ingen reell mulighet for seriøse leverandører til å la være å dele opplysningene. Tvang er derfor helt unødvendig, sier Brandsås.

Kun strengt relevant informasjon bør offentliggjøres

Revisorforeningen mener noen opplysninger bør utelates fra registeret.

- Driver du næring i enkeltpersonforetak, hvilket faktisk gjelder de fleste, beskattes du samlet for næringsinntekten, private inntekter og formue. Blir du skjønnslignet eller får tilleggsskatt for private skatteforhold, er det ikke ensbetydende med at du ikke driver en «ren» skattemessig næringsvirksomhet. Avgjørelser om omstridte skatteposter kan som kjent ta flere år å avgjøre, jf saksbehandlingstiden i skatteklagenemnda. Registeret vil gi deg et fullgodt grunnlag til å kunne velge en seriøs leverandør uten disse opplysningene, sier Brandsås.

Revisorforeningen mener det vil være et vesentlig og uakseptabelt inngrep i personvernet om slike uavklarte og private skatteforhold skal gjøres tilgjengelige i et offentlig register.

- Kampen mot skattekrim er viktig og må prioriteres høyere enn i dag, det er vi enige om. Skattedirektøren skriver i en kronikk i Aftenposten 6. juli at de nøye har avveid personvernhensynene mot samfunnets behov. Vi mener forslaget slik det foreligger har en klar slagside og at personvernet har måttet vike, avslutter Harald Brandsås.