Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling

Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Publisert:
MBR-20210628-11285 - stor.jpg
- Det fremlagte budsjettforslaget vil være grunnlaget også for den nye regjeringen. Det blir likevel spennende å se hvilke av endringene som forslås som overlever når ny regjering kommer på plass, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Selvsagt er det ulike oppfatninger om økningen i C02-avgiftene. Likevel er dette av de viktigste virkemidlene politikerne har til rådighet for å stimulere adferdsendringer. Setter man seg høye mål, slik politikerne har gjort i klimapolitikken, er dette en logisk oppfølging, sier Kvalevåg.

- På den annen side rammer avgiftsøkninger blindt. De har ingen fordelingsmekanismer i seg. Derfor er det bra at regjeringen også forslår redusert trinnbeskatning i trinn 1 og 2. Med det kompenseres lavinntektshusholdninger til en viss grad for merkostnader, sier Kvalevåg.

Et budsjett for normalisering

Regjeringen reduserer oljepengebruken. Det er isolert sett bra og bærer bud om at vi er på vei mot en mer normal hverdag og ansvarlig finanspolitikk.

- Det foreslås en rekke større og mindre skatteendringer i statsbudsjettforslaget. Flere av disse vil være omstridte, og det gjenstår å se hvilke som overlever når vår nye regjering legger frem sine endringsforslag. Det er også spennende å se hvilke nye tiltak som kommer, ikke minst innenfor klima og grønn omstilling, sier Kvalevåg.

- I morgen, onsdag klokken 14.00, kommer Regjeringserklæringen. Den vil gi noen avklaringer, men vi vil trolig måtte vente en tid før vi får endelig svar, avslutter Kvalevåg.

Her kan du lese mer om forslagene til: