Sterk vekst i revisjonsbransjen

Revisjonsselskapene omsatte i 2020 for over 15,4 milliarder kroner, en økning på 7,4 % fra 2019. Omsetningsøkningen er sterkest i de største revisjonsselskapene.

Publisert:
Karen (Jarild).jpg
- Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag. Vi bidrar til et sunt nærings- og arbeidsliv og sikring av velferdssamfunnets inntekter, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen..

- Revisjonsbransjen vokser raskt, både i omsetning og antall ansatte, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Antall selskaper som har revisjon er stabilt, og utgjør ca. 40 prosent av norske aksjeselskaper. Etterspørselen etter våre tjenester øker sterkt, både fra revisjonskunder og andre. Etterspørselsveksten gjenspeiler den verden vi lever i, som stadig blir mer kompleks, sier Kvalevåg.

- I tillegg kommer bistandsbehov knyttet til løpende utfordringer, blant annet som følge av pandemien, og ikke minst økt fokus på bærekraft og selskapenes samfunnsansvar, som alle er sterke drivere for etterspørselen etter våre tjenester. Norske revisorer har høy kompetanse og hjelper selskapene med å gjøre gode, trygge valg og til å ta riktige beslutninger, sier Kvalevåg.

- Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag. Vi leverer tillit til virksomhetenes finansielle og ikke-finansielle rapportering til myndigheter og markedet. Vi bidrar til et sunt nærings- og arbeidsliv og sikring av velferdssamfunnets inntekter. Økt globalisering gjør at den oppgaven bare blir viktigere og viktigere, sier Kvalevåg.

- Revisjonsbransjen er i rask utvikling, og vi forventer fortsatt god vekst i 2021 og årene fremover, sier Kvalevåg.

De seks største revisjonsselskapene vokser mest

De største selskapene, EY, PwC, Deloitte, KPMG og BDO + RSM, økte sin samlede markedsandel fra 78,4 til 79,1 prosent målt i omsetning fra 2019 til 2020.

Firmastørrelse etter omsetning Omsetning 2020 Markedsandel etter omsetning Endring i omsetning
> 100 mill. (6) 12 203 700 79,1 % 8,3 %
25–100 mill. (25) 962 400 6,2 % 5,1 %
10–25 mill. (67) 1 069 300 6,9 % 6,4 %
 5 –10 mill. (78) 546 900 3,6 % -0,2 %
< 5 mill. (386) 639 300 4,2 % 2,2 %
Alle (562) 15 421 600   7,4 %

Kilde: Bisnode/Dun & Bradstreet.

Vekst i antall ansatte og revisjonsselskaper

Antall sysselsatte i bransjen økte med ca. 3 prosent til 9842 ansatte. Økningen er i all hovedsak kommet i de største selskapene. 

Antall revisjonsselskaper er økt med 9 prosent, eller 46, til nå 562 selskaper.