Sterk vekst i revisjonsbransjen

Etterspørselen øker sterkt for Revisjonsselskapene sine tjenester. Fra 2020 til 2021 økte omsetningen med hele 8,2 prosent. Bransjen omsetter nå for 16,6 milliarder kroner.

Publisert:
Karen 900x464 px.jpg
- Det er god vekst i etterspørselen etter revisors tjenester, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Det ventes høy etterspørsel og solid omsetningsvekst også i 2022. I 2021 passerte bransjen for første gang 10 000 ansatte. 

97,5 prosent av all næringsomsetning er underlagt revisjon 

- Vi har over flere år hatt solid vekst i bransjen, sier Kvalevåg. Til tross for at selskaper med omsetning under 6 millioner kroner nå kan velge ikke å ha revisor, er det faktisk slik at hele 97,5 prosent av omsetningen i norske aksjeselskaper er underlagt revisjon, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

Mange velger frivillig revisjon 

- En betydelig andel selskaper som etter loven er fritatt for plikt til å ha revisor, velger likevel å ha revisjon, sier Kvalevåg. Det er fordi de ser hvilken verdi revisjon har for virksomheten, deres eiere og ansatte, kunder, forretningsforbindelser og långivere, sier hun. 

Regelverket øker i kompleksitet og nye rapporteringskrav gir økt behov for revisors kompetanse. I tillegg utfordrer urolige tider tillit til informasjon slik at revisors rolle som samfunnets tillitsperson blir enda viktigere, legger Kvalevåg til. 

Revisjonsfritak påvirker i liten grad bransjen 

Revisjonsfritaket for små selskaper, som ble innført i 2011, har i liten grad påvirket veksten i bransjen. 

- Det er åpenbart at når 240 000 aksjeselskaper ikke lenger er underlagt uavhengig ekstern kontroll, innebærer det økt risiko. Det er likevel i første rekke en utfordring for samfunnet, ikke for revisjonsbransjen, avslutter Kvalevåg.