Svak lovharmonisering koster milliarder

Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende fire og et halvt norsk statsbudsjett.

Publisert:
LYS329871_RF_PO_005-lpr.jpg
Svak regelverksharmonisering hemmer vekst og svekker incentivene for bedrifter til å ekspandere internasjonalt. Det undergraver arbeidsplasser og verdiskapning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av den internasjonale revisororganisasjonen IFAC og Business at OECD (BIAC).

Undersøkelsen baserer seg på svar innhentet fra 250 store globale finansinstitusjoner.

Effektene av ikke-harmonisert regulering er i først rekke: 

  • Økte økonomiske kostnader
  • Høyere finansiell systemrisiko 
  • Økte barrierer for økonomisk vekst

Ulikheter i regulering mellom ulike jurisdiksjoner koster finansinstitusjonene mellom 5 til 10 % av den årlige omsetningen, ifølge funnene i undersøkelsen. Over halvparten (51 %) av respondentene svarer også at de økte kostnadene har som direkte konsekvens at det også brukes mindre ressurser på risikostyring.

De beregnede kostandene på 780 milliarder dollar (6087 mrd. kroner) anses å være et konservativt estimat. Det fremgår for øvrig av undersøkelsen at de mindre finansinstitusjonene har betydelige høyere kostnader enn de største. 

- De mange politiske initiativene og reformene som fulgte av siste finanskrise har bidratt til å øke ulikhetene lander og regioner imellom, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Det bare understreker hvor viktig internasjonal regelharmonisering er for global handel, arbeidsplasser og økonomisk vekst. Dette dreier seg ikke bare om finansinstitusjonenes kostnader. Gode, rettferdige og harmoniserte regler handler i høyeste grad også om velferd og samfunnsøkonomi, sier Hanstad. 

Kostnadene ved regulatoriske ulikheter er sterkest i kapitalmarkedssektoren, hvor 92 % av respondentene oppgir betydelige eller svært betydelige kostnader, etterfulgt av bank (76 %) og profesjonelle tjenester (66 %). 

- Svak regelverksharmonisering hemmer vekst, da slike ikke-tarifferte barrierer for handel og investeringer svekker incentivene for, eller i verste fall hindrer bedrifter i å ekspandere internasjonalt. Det undergraver arbeidsplasser og verdiskapning, sier Hanstad. 

For å redusere skadevirkningen av ulik regulering anbefaler IFAC og BIAC styrking av det internasjonale samarbeidet mellom stater, økt fokus på regelverksharmonisering og større åpenhet i internasjonal regelverksutvikling.

Rapporten «Regulatory Divergence: Costs, Risks, Impacts» finner du på: www.ifac.org