Tiden er overmoden for elektroniske skifteoppgjør

Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til. Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen.

Publisert:
LYS329871_RF_PO_005-lpr.jpg
- Det ligger en betydelig forenkling i å legge om skifteoppgjørene til fullelektroniske prosesser hvor det også legges til rette for bruk av elektronisk signatur, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I justissektoren går digitaliseringsprosessen tregt. Skifteoppgjør er blant verstingene.

- Felles for skifteoppgjør er at arvingene må fylle ut og sende inn skjemaer til tingrett eller byfogdembete, og at absolutt ingen av dem er elektroniske, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Heller ikke en signert pdf sendt per e-post aksepteres. Skjemaene må skrives ut, utfylles, påføres original underskrift og deretter sendes per post, sier Hanstad.

- Dette er helt håpløst. I de fleste skifteoppgjør er det mange arvinger som ofte er bosatt ulike steder i landet, og skjemaene må sendes i en runddans mellom disse. Samfunnet påføres store og helt unødvendige kostnader, sier Hanstad.

- Det ligger en betydelig forenkling i å legge om skifteoppgjørene til fullelektroniske prosesser hvor det også legges til rette for bruk av elektronisk signatur, avslutter Hanstad.

Revisorforeningen har skrevet brev til Justisdepartementet og bedt om at det tas et initiativ for å forenkle skifteoppgjørene.