Tillit er samfunnets lim - frivillighet stimulerer tillit

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres.

Publisert:
MBR-20210628-11285 - stor.jpg
– Tillit skapes, den kommer ikke av seg selv. Vi må ta vare på den, hver eneste dag, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Høy tillit i samfunnet utløser positive handlinger. Dugnadsånd og frivillig innsats er blant disse. Jonas Gahr Støre sier det presist i en kommentar til løftet om 100 prosent momsrefusjon for frivilligheten; - Den sosiale kapitalen, eller forholdet mellom folk, er kjernen til tillit.

- Tillit er samfunnets lim og uvurderlig for å bevare det velfungerende velferdssamfunnet vi er en del av. Derfor er det også så viktig å ta vare på den, hver eneste dag, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Tillit skapes, den kommer ikke av seg selv. Uavhengig revisjon er en av de helt sentrale bærebjelkene i vårt tillitsbaserte samfunn. Vi jobber stolt hver dag for at det unike norske tillits- og velferdssamfunn bevares og styrkes, sier Kvalevåg.