Tilliten til Stortinget svekkes om det ikke ryddes opp i reisereglene

Nok en gang er det avdekket uheldig praksis rundt dekning av reisekostnader for stortingsrepresentanter. Reiser av privat karakter blir «tjenestereiser» ved at det legges inn korte jobbmøter.

Publisert:
Per Hanstad ved Stortinget 498kb.jpg
Svekker tilliten: Stortingsrepresentantene, presidentskapet og Stortingets administrasjon må diskutere om man er tjent med et slikt regelverk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Denne gangen er det Fremskrittspartiets Helge Andre Njåstad som er i søkelyset. NRK har avdekket at FrP-toppen ved flere tilfeller hatt tatt med familien på det som omtales som flotte hoteller rundt om i Norge. Ved å legge inn korte jobbmøter har han fått reisene dekket av Stortinget.

- Dette regelverket kan umulig være godt nok. Det er mulig Njåstad er innenfor Stortingets regelverk, med da er det på tide at stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen setter seg ned og diskuterer om dette er et regelverk man er tjent med, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen til NRK.

Tilliten truet om det ikke ryddes opp

Revisorforeningen har også tidligere kritisert reiseregningspraksisen ved Stortinget, og Per Hanstad er oppgitt over at det ikke ryddes opp.

- Jeg tror dette har å gjøre med hele tilliten Stortinget er avhengig av. De må ha tillit hos folk flest. Når folk hører denne typen historier så stiller de spørsmål ved om dette er en fornuftig måte å benytte skattebetalernes penger på, sier Hanstad.

Uklare regler kombinert med fravær av eller sterkt mangelfull kontroll, gir grobunn for utglidning og etablering av kritikkverdig praksis mener Hanstad.

- Det går rett og slett ikke an at representantene kan gjøre som man vil, slik jeg oppfatter at man gjør nå, og så si at dette er stortingsrelevant og innenfor regelverket, sier Hanstad.

Uklart regelverk inviterer til ukultur

Hanstad mener det er all grunn til å anta at Njåstad ikke er alene i sin forståelse av regelverket, som han mener inviterer til ukultur.

- Dagens regelverk er for generelt. Slik jeg oppfatter det er det subjektive vurderinger hver representant selv gjør som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor. Slik går det ikke an å ha det. Det er ingen andre jeg er kjent med som har det på den måten, sier Hanstad til NRK.