Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov.

Publisert:
DnR i kommunalkomiteen.png
Adm. direktør Per Hanstad og fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen møtte denne uken til høring i Stortingets kommunalkomite om ny kommunelov.

- Det er helt uforståelig at Kommunaldepartementet verken ser behov for en sertifiseringsordning eller et offentlig tilsyn med kommunal revisjon, sa adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Den beste løsningen er at det stilles samme krav til autorisasjon og tilsyn fra Finanstilsynet både i kommunal og privat revisjon.

- Vi har hatt tilfeller, blant annet i Valdres, hvor rolleblanding og klare brudd på revisorloven har forekommet. Slikt kan skje når man ikke har klare regler og et tilfredsstillende kontroll- og tilsynssystem. Det blir litt bukken og havresekken, som bidrar til å svekke tilliten til kommunerevisjonen, sa Hanstad.

God kommunal revisjonsskikk er et forvirrende begrep

Revisorforeningen pekte også på at "kommunal" i begrepet god kommunal revisjonsskikk er unødvendig og misvisende.

– God revisjonsskikk og god kommunal revisjonsskikk har i all hovedsak det samme innholdet og denne nyansen i begrepene er egentlig bare forvirrende, sa Hanstad til komiteen.

Kommunene må pålegges å legge frem konsolidert regnskap for hele virksomheten

Revisorforeningen adresserte også behovet for å fornye og oppdatere kommunenes finansielle rapportering, og pålegge kommunene å legge frem konsernregnskap på linje med private virksomheter.

– Det er fremstår som rart at det ikke skal gis informasjon om hele kommunens virksomhet i ett konsolidert kommuneregnskap. Vi synes det er synd at man ikke benytter denne anledningen til å oppdatere og fornye bestemmelsene om finansiell rapportering, sa fagdirektør Harald Brandsås.