Doktorgradsstipend

Formålet med Revisorforeningens doktorgradsstipend er å fremme forskning innen revisjon og internkontroll.

Det kan utdeles inntil 1 million kroner fra fondet per kandidat over minimum tre år. 

Hvem kan søke?

Søkere må inneha en stipendiatstilling ved universitet eller høyskole som tilbyr
doktorgradsprogram innenfor revisjon i hele tildelingsperioden. Det må sammen med søknaden legges frem en skriftlig plan for gjennomføring av doktorgraden.

Nærmere opplysninger om doktorgradsstipendet fås ved henvendelse til Revisorforeningen ved adm. direktør Karen Kvalevåg, telefon 934 61 571. 

Søknad om doktorgradsstipend sendes til:

Den norske Revisorforening 
Postboks 2914 Solli 
0230 Oslo