Hvordan bli revisor?

For å bli statsautorisert revisor kreves det utdanning på masternivå og tre års relevant praksis.

Bli statsautorisert revisor

 

TeamworkIII.jpg


Det er krav til mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) for å bli statsautorisert revisor. Studiet tilbys ved flere skoler:

  • Handelshøyskolen BI i Oslo
  • Norges arktiske universitet (UiT), Harstad
  • Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig i Oslo)
  • Nord universitet i Bodø
  • NTNU i Trondheim
  • OsloMet - Storbyuniversitet
  • Universitetet i Agder i Kristiansand
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Sørøst-Norge
Studiesteder i Norge


Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi- og administrasjon og enten MRR eller master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Har du en MØA må du i tillegg ta en ettårig MRR for å kunne bli statsautorisert revisor.

Har du en annen bachelor- eller mastergrad, kan også disse kvalifisere til opptak på MRR. Sjekk med din skole hvilke krav som gjelder.

Det er i tillegg krav til tre års relevant praksis for å få Finanstilsynets godkjenning.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om hvordan du blir revisor.