Hvordan bli revisor?

Det går mot én godkjenningstittel for revisorer i Norge – statsautorisert revisor. Det kreves utdanning på masternivå og tre års relevant praksis for å få godkjenningen.

Hvorfor bli revisor?


Revisorloven er under endring. Ett av forslagene er at vi skal gå fra to kategorier av godkjente revisorer til én, statsautorisert revisor. Godkjenning som registrert revisor vil, slik det ser ut nå, opphøre.

Jeg går allerede på bachelorstudiet i revisjon – hvilke konsekvenser vil disse endringene få for meg?

Hvilke konsekvenser det får avhenger av tidspunkt for lovens ikrafttredelse, når studiet fullføres, samt når du starter og når du fullfører praksisperioden.

Vi tar forbehold om at loven p.t. ikke er endret, og at informasjonen som gis her bygger på hvordan revisorlovutvalget vurderer spørsmålet i dag.

Er du ferdig med din bachelor i revisjon og påbegynner praksisperioden før loven trer i kraft, vil du, gitt at praksisen fullføres før fire år etter lovens ikrafttredelse, kvalifisere til godkjenning som statsautorisert revisor.

Avslutter du studiet eller starter praksis etter lovens ikrafttredelse, er kravet for godkjenning at du har en relevant master.

Når må jeg ha påbegynt BRR-studiet for å få godkjenning som statsautorisert revisor?

Forutsatt at loven trer i kraft 1. januar 2019, må du ha påbegynt din bachelor i regnskap og revisjon (BRR) senest høsten 2016 for å kunne fullføre i tide (forutsetter heltidsstudium gjennomført til normert tid). Du vil da i teorien rekke å fullføre praksisperioden innenfor de fristene som gjelder for å få godkjenning som statsautorisert revisor.


For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Dette studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand og ved Universitetet i Stavanger (UiS). Fra høsten 2017 tilbyr NHH ettårig MRR også i Oslo.

Studiesteder i Norge


Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi- og administrasjon, deretter enten MRR eller en master i økonomi og administrasjon (MØA). Velger du en MØA vil du i tillegg måtte gjennomføre ett ettårig MRR-løp for å kvalifisere til godkjenning som statsautorisert revisor.

Også andre bachelor- eller masterstudier vil kunne gi grunnlag for en ett- eller toårig master i regnskap og revisjon, blant andre jus og samfunnsøkonomi.

I tillegg må du ha tre års relevant praksis for å få Finanstilsynets godkjenning.