Bokføringsforskriften og bruk av kontantfaktura

Revisorforeningen ber om Finansdepartementets avklaring.

Publisert:

Unntak fra å registrere kontantsalg på et produkterklært kassasystem når det anvendes kontantfaktura trådte i kraft 1. januar 2019. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. januar 2019 om bruk av kontantfaktura skaper forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige.

Hverken Finansdepartementet, Skattedirektoratet eller andre har tidligere gitt uttrykk for at bestemmelsen ikke skal gjelde alle bokføringspliktige. Systemleverandører har tilpasset seg bestemmelsen og lagt opp til gode og praktiske løsninger. De bokføringspliktige, revisorer og regnskapsførere har forholdt seg til det alle har oppfattet som departementets mening.

Revisorforeningen mener at en slik endring som Skattedirektoratets uttalelse skaper, ikke kan gjennomføres i form av en prinsipputtalelse. Slike endringer forutsetter at det gjennomføres som en forsvarlig prosess.

Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet trekker Skattedirektoratets uttalelse tilbake.