Regjeringen pynter på Kirkens regnskap

Kulturdepartementet ønsker å unnta kirken fra vanlige regnskapsregler. Pensjonsforpliktelsene skal ut av balansen og gjemmes bort i en note. - Skjuler den reelle økonomiske situasjonen, mener Revisorforeningen.

Les mer