Ikke godt nok!

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av friskoler viser at det er behov for et betydelig økt fokus på risikoene i selskaper som er underlagt særlovgivning, mener Revisorforeningen.

Les mer