Underlig at ikke DNB fulgte bedre med i Luxembourg

Det har alltid vært stort fokus på finansvirksomheten i Luxembourg. Det fremstår derfor som nokså underlig at dette ikke har vært høyere på radaren til bankens styre og konsernledelse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Les mer

Mer relevant med ny revisjonsberetning

Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

Les mer