ReKomp – kompetanseutvikling enkelt og kostnadseffektivt

Revisorforeningen lanserer ReKomp - et kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører. Fra og med 1. januar 2021 vil du få tilgang til våre kurs og konferanser, inkl. Fagdagene, (gjelder ikke DnR-konferansen) over hele Norge. Du kan før 15. desember sikre deg kursabonnementet ReKomp til introduksjonspris som gjelder det første året.

Kjøp ReKomp Kjøp ReKomp til dine ansatte

 

ReKomp-Revisorforeningens-kursabonnement-banner-web.jpg

Fleksibilitet og forutsigbarhet

I den nye revisorloven som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2021, er det ikke lenger krav om antall timer i enkeltfag. I tillegg utvides fagområdene som gir deg etterutdanningstimer.

Intropris ReKomp kursabonnement rund.jpg

Dette innebærer at du selv kan bestemme hvilke kurs du ønsker å gjennomføre, ut fra ditt kompetansebehov innenfor totalrammen på 120 timer over en treårsperiode.

Kvantumsrabatt ReKomp kursabonnement rund.jpg

Med vårt nye kursabonnement ReKomp kan du delta på våre kurs og konferanser for en fast pris pr. måned. Dette gir deg full fleksibilitet til å utvikle din kompetanse innenfor de områdene du har størst behov for, og det koster ikke noe ekstra om du et år har behov for å gjennomføre mange kurs.

ReKomp vil for de fleste kunne bidra til lavere etterutdanningskostnader og bidra til en behovsbasert kompetanseutviklingskultur uten alltid å måtte vurdere nytten i forhold til økte kostnader.

Hva koster ReKomp? 

Abonnement Pris pr. år  Pris pr. mnd. 
Medlem 14 400 1 200
Ikke-medlem  16 800  1 400
Introduksjonstilbud, gjelder det første året:    
Medlem  12 000  1 000 
Ikke-medlem  14 400  1 200

Kvantumsrabatt ved samlet kjøp/bestilling:

  • >10 abonnementer: 5 %
  • >20 abonnementer: 10 %
  • >50 abonnementer: 15 %
  • >100 abonnementer: 20 % 
Kjøp ReKomp Kjøp ReKomp til dine ansatte

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, eller gå inn på vår kursoversikt for å se hvilke kurs vi tilbyr.