Personvern

Revisorforeningens personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig

Den norske Revisorforening er dataansvarlig for alle personopplysninger som medlemmer, abonnenter og kursdeltakere gir oss, og dermed ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med norsk personvernlovgivning, dvs. personopplysningsloven.

Formål med behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere medlemskapet og oppfylle våre forpliktelser knyttet til medlemskapet eller kundeforholdet. Opplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser.

Hvilke personopplysninger registreres

Kategori  Detaljer  Gjelder for 
Kontaktopplysninger  Navn, adresse, e-post, telefon  Alle 
Godkjenning Revisorkategori og regnskapsførerkategori  Medlemmer 
Arbeidsgiver Arbeidssted, bransje og startdato  Medlemmer og kunder som får faktura til arbeidsgiver 
Fødselsdato Fødselsdato  Medlemmer
Aktørnummer Systemgenerert nummer som er medlemsnummer eller kundenummer  Alle
Samtykke Avgitt/stoppet samtykke for ulike formål Medlemmer og kunder
Kjøpsopplysninger  Kjøpte kurs, abonnementer mv. Alle
Etterutdanningstimer  Etterutdanningstimer på gjennomførte kurs Kursdeltakere
Egenregistrerte kurs  Etterutdanningstimer på gjennomførte eksterne kurs som medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet registrerer selv på våre nettsider Medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet 
Kvalitetskontroll  Alle som skal ha og har hatt kontroll, årstall, hvem som har gjennomført den, og resultat Oppdragsansvarlige revisorer og autoriserte regnskapsførere
Studium Studiested, type studium og forventet sluttdato Studentmedlemmer

Samtykke 

Kommersielle nyhetsbrev sendes kun til dem som har samtykket i å motta slike. Medlemmer kan selv vedlikeholde dette på «Min profil», andre må gi oss beskjed på post@revisorforeningen.no.

Når du abonnerer på nyhetsbrev på nettsidene våre, godtar du at vi lagrer navn og e-postadressen din hos vår nyhetsvarselleverandør Apsis. Disse opplysningene brukes til å sende deg varsel om nyheter som vi publiserer. Du kan når som helst endre frekvens, eller melde deg av direkte fra nyhetsbrevet/nettsidene våre.

Innsyn, retting, sletting av personopplysninger 

I henhold til personopplysningsloven har alle krav på innsyn i registrerte personopplysninger. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til post@revisorforeningen.no. Ved henvendelse må du oppgi ditt navn og ev. medlemsnummer/kundenummer. Dersom de registrerte opplysningene er feil eller ufullstendige, kan du kreve disse rettet. Alle medlemmer har både innsyn og mulighet for å rette opplysninger på «Min profil».

Videreformidling av personopplysninger 

Personopplysningene for godkjente revisorer benyttes for å kunne kontrollere og oppdatere medlemmenes autorisasjon som revisor mot Finanstilsynets konsesjonsregister. Her kreves det at vi har en entydig identifikasjon av det enkelte medlem.

Revisorforeningen har et samarbeid med noen få utvalgte leverandører som tilbyr tjenester med fordelaktige priser. For at medlemmene skal få tilbud om korrekte priser, formidler vi et minimum av personopplysninger til disse. Leverandørene er således databehandlere, og vi har skrevet forpliktende avtale med disse. Leverandørene er: 

  • Norwegian Insurance Brokers AS
  • Danske bank
  • BMW Group Norge

Revisorforeningen har noen lokalforeninger rundt om i landet. Disse får ikke tilsendt personopplysninger om våre medlemmer, men Revisorforeningen sender ut informasjon på vegne av lokalforeningene.

Sikkerhet – tilgang og oppbevaring 

Personopplysninger benyttes av Revisorforeningen og DnR Kompetanse AS. Revisorforeningen oppbevarer personopplysninger i sitt CRM-system og webpubliseringssystem.

Revisorforeningen har god internkontroll og rutiner rundt tilgang og oppbevaring av personopplysninger.

Alle data er lagret på en trygg og forskriftsmessig måte hos vår IT-leverandør, Intility AS.

Bruk av informasjonskapsler/cookies  

Revisorforeningen bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted revisorforeningen.no. Når du besøker våre nettsider, samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Vi bruker cookies for optimalisering av innhold og trafikkmåling/-statistikk.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

Revisorforeningen samler inn informasjon automatisk til analysebruk. Vi innhenter besøksstatistikk for revisorforeningen.no via Google Analytics. Denne informasjonen benytter vi til drift og videreutvikling av våre nettsider.

Klager 

Du kan til enhver tid kontakte Revisorforeningen dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller av personvernlovgivningen, har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres nettsider datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen 

Informasjonen om behandling av personopplysninger vil kunne bli endret, bl.a. som følge av endringer i våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Gjeldende erklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.