Annonsering tidsskrifter

Treff målgruppen din og annonsér i våre tidsskrifter Revisjon og Regnskap og Revisor informerer!

Kontakt Ellen Graham for annonsebestilling på telefon 23 36 52 00 eller e-post forlag@revisorforeningen.no.  

Revisjon og Regnskap

Bladet har åtte utgivelser i året og målgruppen er revisorer, studenter og lærere innen regnskap og revisjon, regnskapskontorer, regnskapsførere, advokater, regnskaps- og økonomiavdelinger og offentlige myndigheter. 

Alle medlemmer og praksismedlemmer i Revisorforeningen mottar bladet som en del av medlemskapet.

Revisor informerer

Bladet har fire utgivelser i året og hovedmålgruppen er eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter, men bladet kan også være av interesse for ledere og styremedlemmer i store bedrifter. Bladet benyttes av revisjonsselskaper mot klienter/kunder.

Alle medlemmer som er oppdragsansvarlige revisorer, mottar bladet som en del av medlemskapet i Revisorforeningen.