Annonsering tidsskrifter

Det er mulig å annonsere både i Revisjon og Regnskap og Revisor informerer.

Vår annonsekonsulent Lillen Meinich Jacobsen kan kontaktes på telefon 22 49 49 90, mobil 920 98 490 eller e-post l.m.jac@online.no.  

Revisjon og Regnskap

Bladet har åtte utgivelser i året og målgruppen er revisorer, studenter og lærere innen regnskap og revisjon, regnskapskontorer, regnskapsførere, advokater, regnskaps- og økonomiavdelinger og offentlige myndigheter.

Alle medlemmer og praksismedlemmer i Revisorforeningen mottar bladet som en del av medlemskapet.

Revisor informerer

Bladet har fire utgivelser i året og hovedmålgruppen er eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter, men bladet kan også være av interesse for ledere og styremedlemmer i store bedrifter. Bladet benyttes av revisjonsselskaper mot klienter/kunder.

Alle medlemmer som er oppdragsansvarlige revisorer, mottar bladet som en del av medlemskapet i Revisorforeningen.