Bli revisor

Revisorutdanning og praksis som revisor gir deg en kompetanse som er svært etterspurt.

Hvordan bli revisor? Studiesteder i Norge


Stor fleksibilitet - mange muligheter

Med utdanning og praksis fra revisjon står mange dører åpne for deg. Noen velger en karriere i et revisjonsselskap, andre innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller i offentlig forvaltning.

Konkurransedyktig lønn

Arbeidsmarkedet er godt for revisorer. Hvert år rekrutteres det omlag 400 nyutdannede til bransjen. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer og i alle deler av landet - i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal eller statlig sektor. 

Spennende yrke

Revisoryrket er interessant og variert. Det består i langt mer enn å kontrollere tall. Arbeidet skjer i stor grad ute hos klientene og du vil møte mange mennesker i ulike bransjer. Det er derfor en fordel å være utadvendt og like å omgås mennesker.

Livslang læring

For å være en god revisor og rådgiver må du ha løpende etterutdanning. Så viktig er dette at det er obligatorisk etterutdanning. Din arbeidsgiver vil sørge for at du løpende får vedlikeholdt og påbygget din kompetanse - betalt og i arbeidstiden.

Har du spørsmål er vi bare noen tastetrykk unna. Send en e-post til post@revisorforeningen.no eller ring oss på telefon 23 36 52 00.