Bli revisor

Utdanning som revisor og praksis fra revisjon åpner for gode karrieremuligheter både i og utenfor revisjonsbransjen.

Hvordan bli revisor? Studiesteder i Norge

 

For å bli statsautorisert revisor kreves det utdanning på masternivå, master i regnskap og revisjon (MRR) eller annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med tillegg av en ettårig MRR.

Med ny revisorlov (som tidligst ventes å tre i kraft fra 2020) forventes det at veien frem til statsautorisert revisor vil bli mer fleksibel for kandidater med annen relevent master. 

Stor fleksibilitet - mange muligheter

Med utdanning og praksis fra revisjon er mulighetene mange, videre karriere i et revisjons- og rågivningsselskap, innen økonomi og ledelse i næringslivet, offentlig forvaltning eller regnskap og regnskapsføring.

Et godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er generelt godt for revisorer. Hvert år rekrutteres det omlag 400 nyutdannede til bransjen. I all hovedsak de større revisjons- og rådgivningselskapene som rekrutterer rett fra studiene. 

Spennende yrke

Revisoryrket er interessant og variert. Revisjon er mye mer enn tall.

Arbeidet skjer i stor grad ute hos klientene. Som revisor vil du vil få god kunnskap om ulike bransjer og ha tett dialog med folk i sentrale posisjoner hos klientene. Det er derfor en stor fordel å være utadvendt og like å omgås mennesker.

Livslang læring

En god revisor og rådgiver må hele tiden være faglig oppdatert. Så viktig er dette at det er obligatorisk etterutdanning for revisorer. Derfor vil revisjonsselskapet du jobber i sørge for at du løpende får vedlikeholdt og styrket din kompetanse - betalt og i arbeidstiden.

Har du spørsmål, send oss gjerne en e-post til post@revisorforeningen.no eller ring oss.