Finanstilsynet.JPG

Kontroll og tilsyn

Revisorer leverer tillit. Systematisk tilsyn og kvalitetskontroll er etablert for å sikre høy kvalitet. 

Kvalitetskontroll av revisorer