Presse

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for norske revisorer og revisjonsselskaper.

Revisorforeningen er talerør for bransjen og offisiell høringsinstans i alle saker som vedrører profesjonen og næringslivets rammevilkår.

Pressetalsmann i Revisorforeningen

Per Hanstad
Administrerende direktør i Den norske Revisorforening 
Mobil: (+ 47) 480 20 082 
E-post: per.hanstad@revisorforeningen.no

Per Hanstad - miljø - 80kb.jpg