Om "Min kursplanlegger" som revisor og regnskapsfører

Forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår i oversikten. Kurs du er påmeldt som arrangeres neste år inngår ikke i oversikten før 1. januar. Du velger selv om oversikten skal vises som revisor eller regnskapsfører.

"Min kursplanlegger" har følgende faner:

  • Oversikt for inneværende treårsperiode, du kan velge visning som revisor eller regnskapsfører
  • Påmeldte kurs som ennå ikke er fullført
  • eKurs med oversikt over, og tilgang til dine eKurs i år
  • Historikk og kursrapporter oversikt over kurs du har fullført i regi av Revisorforeningen, og dine egenregistrerte etterutdanningstimer

"Min kursplanlegger"

  • Oversikten viser din kursstatus for inneværende treårsperiode, dvs. inneværende år + de to siste kalenderår. Overgang til ny treårsperiode skjer alltid 1. januar.
  • Påmeldte og fullførte kurs inneværende år + fullførte kurs to siste kalenderår blir summert. Både kurs i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer inngår i summen.
  • Finanstilsynets totalkrav er 120 timer for revisor og 80 timer for regnskapsfører. Det er ikke lenger tallfestede timekrav for enkeltfag, men du må påse at du har tilstrekkelig antall timer i alle fagområder. Dette gjelder både revisor og regnskapsfører.

Status siste tre år som revisor

  • Oversikten viser hvor mange timer du mangler som revisor i forhold til totalkravet på 120 timer for revisor/80 timer for regnskapsfører
  • Etterutdanning som ikke er strukturert opplæring, kan maksimum være 30 timer i en treårsperiode for revisor. Tilsvarende for regnskapsfører er 20 timer.
  • Antall timer du mangler, forutsetter at du fullfører alle dine påmeldte kurs som arrangeres før 31.12. inneværende kalenderår. 

Les mer om krav til etterutdanning i artiklene Krav til etterutdanning og Ikke-strukturert etterutdanning. Se også Revisorloven § 5-1 Krav til etterutdanning

Kontakt kurs ved spørsmål om "Min kursplanlegger".