Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Siste faglige oppdateringer

 • Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

  Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar.

  27.04.2023

 • Klima og bærekraftsrapportering: Bærekraftsrevisor informerer

  Velkommen til første versjon av vår faste spalte om bærekraftsrapportering – Bærekraftsrevisor informerer. Spalten vil holde deg oppdatert på den regulatoriske utviklingen, og gi innblikk i aktuelle temaer. Her vil vi også oppdatere deg på arbeidet Revisorforeningen gjør innen feltet bærekraftsrapportering og attestasjon av rapporteringen. God lesning!

  14.04.2023

 • Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering

  Hvem er ansvarlig for utarbeidelsen av bærekraftsrapporten i store norske foretak? Jobber de ansvarlige alene eller i et rapporteringsteam og hvor stort er teamets kompetansenettverk for bærekraftsrapportering? Spørreundersøkelsen fra vår masteroppgave gir svar på disse spørsmålene.

  30.03.2023

 • Reform av kvotesystemet: EU øker ambisjonene for CO2-kutt

  EU-kommisjonen vedtok i desember 2022 en ny reform av kvotesystemet for CO2-utslipp. Reformen innebærer styrkede ambisjoner om utslippskutt i kvotepliktig sektor og utvidelse til å omfatte utslipp fra skipsfart. I tillegg til dette, skal det opprettes et separat kvotemarked for veitransport- og bygningssektoren. Innstrammingen av kvotemarkedet vil legge et økt press på næringslivet til å kutte utslipp og nye sektorer plikter nå å overvåke, rapportere og verifisere sine utslipp.

  30.03.2023

 • Redegjørelse etter åpenhetsloven

  Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Blant annet er henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold omtalt.

  17.02.2023

 • Rapportering på EU-taksonomien for ikke-finansielle foretak

  I artikkelen ser vi nærmere på tematikk rundt rapportering på EU-taksonomien og presenterer en overordnet guide til hvordan «eligibility» kan vurderes, for ikke-finansielle foretak. Aktiviteter som regnes å kunne bidra til oppnåelsen av klima- og miljømål, regnes som «eligible» aktiviteter.

  10.01.2023