Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Næringsliv og naturrisiko

  IPCC sin andre dommedagsrapport har kommet, og synliggjør det intrikate forholdet mellom natur og klima. Denne artikkelen vil gi deg et innblikk i hvem som blir truffet, risikoer, muligheter og hva din bedrift kan gjøre.

  08.04.2022

 • Åpenhetslovens anvendelse

  I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på åpenhetslovens anvendelse på utenlandske virksomheter som pliktsubjekt og sammenhengen med regnskapsloven. Vi ser også kort på tilgrensende spørsmål knyttet til norske virksomheter som inngår i konsern med utenlandske virksomheter.

  08.04.2022

 • Interessenters behov og SMB-enes ressurser

  EU vil med sitt direktivforslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regulere og standardisere bærekraftsrapportering i Europa. Det innebærer også et forslag til en tilpasset rapporteringsstandard for SMB.

  08.04.2022

 • SMB og bærekraft - opptak av webinaret 18. januar

  Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Revisorforeningen arrangerte et webinar om dette temaet 18. januar som du nå kan se i opptak.

  19.01.2022

 • Bærekraftsåret 2021 oppsummert

  En oppsummering av hva som har vært hovedtemaene innenfor bærekraft i året som er gått. 2021 har vært et begivenhetsrikt år innenfor bærekraftig utvikling. EU har vært en stor pådriver, men også her hjemme har det vært positiv utvikling innen lovreguleringen av mange viktige temaer.

  31.12.2021

 • Taksonomien og norsk ikrafttredelse

  Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021.

  15.12.2021