Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • SMB og bærekraft - opptak av webinaret 18. januar

  Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Revisorforeningen arrangerte et webinar om dette temaet 18. januar som du nå kan se i opptak.

  19.01.2022

 • Bærekraftsåret 2021 oppsummert

  En oppsummering av hva som har vært hovedtemaene innenfor bærekraft i året som er gått. 2021 har vært et begivenhetsrikt år innenfor bærekraftig utvikling. EU har vært en stor pådriver, men også her hjemme har det vært positiv utvikling innen lovreguleringen av mange viktige temaer.

  31.12.2021

 • Taksonomien og norsk ikrafttredelse

  Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021.

  15.12.2021

 • Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

  NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Førsteutgaven som nå er lansert byr på et rammeverk for bærekraftsrapportering tilpasset små- og mellomstore bedrifter (SMB).

  20.11.2021

 • EFRAG på COP26

  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ga en oppdatering på sitt arbeide med standardsetting for en europeisk standard for bærekraftsrapportering. Patrick de Cambourg, leder for prosjektgruppen PTF-ESRS som er delegert dette arbeidet holdt innlegg.

  15.11.2021

 • IFRS Foundation oppretter International Sustainability Standards Board (ISSB)

  IFRS Foundation kunngjorde onsdag på COP26 i Glasgow at de oppretter et International Sustainability Standards Board (ISSB). Det nyoppnevnte ISSB har som formål å utforme globale grunnlinjer for bærekraftsrapportering som skal imøtekomme kravene investorer og kapitalmarkeder stiller til bærekraftsinformasjon. Grunnlinjene er ment som en basis som på et senere tidspunkt kan videreutvikles og gjøres obligatorisk i de forskjellige jurisdiksjonene. IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som viser hvordan de ferdige standardene kan se ut.

  03.11.2021

 • Miljørapportering og språkkrav

  Artikkelforfatteren oppfordrer Skattedirektoratet til å ta høyde for foretaks miljørapportering og tilhørende eksterne interessenter i sine vurderinger av språkkrav, i og med at regnskapsloven hjemler lovkravene for slik rapportering.

  02.11.2021

 • Klimarisikorapportering – hva, hvordan og hvorfor

  Klimarisikorapportering kan være utfordrende å sette i gang med; det innfører et nytt språk og nye risikodimensjoner for mange selskaper. Samtidig er dette et av de viktigste risikoområdene for norsk næringsliv fremover. Her ønsker vi å gi en innføring i hva klimarisiko er, noen sentrale øvelser selskapet må gjennom og hvordan du kan komme i gang med klimarisikorapportering.

  02.11.2021