Revisor og bærekraft

Revisorene vil gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Siste faglige oppdateringer

 • Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

  Akademiet: Styrets ansvar for ny bærekraftsrapportering er et eksklusivt og spisset tilbud til selskapenes styremedlemmer som avholdes 26.-27. oktober på Voksenåsen Hotell, Oslo. Formålet med akademiet er å gi styremedlemmer og CEO/CFOer overordnet oversikt over rapporteringskravene spesielt rettet mot styrets ansvar og oppgaver samt revisjonsutvalgets rolle i rapporteringen. Tilbudet er også relevant for større selskapers toppledelse.

  07.09.2023

 • Bærekraftsrapportering: Revisorforeningen støtter nye lovkrav

  EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) innfører krav for store og noterte foretak om eksternt bekreftet bærekraftsrapportering etter europeiske rapporteringsstandarder. Nå skal direktivet gjennomføres i norsk rett. Revisorforeningen er postiv til forslaget i vårt høringssvar.

  01.09.2023

 • ISSA 5000 - attestasjon av bærekraftsrapportering

  IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har nå sendt på høring standard for attestasjon av bærekraftsrapportering (ISSA 5000). Høringsfristen er 1. desember 2023.

  01.09.2023

 • EU-kommisjonen vedtar ESRS

  EU-kommisjonen vedtok i slutten av juli den delegerte rettsakten som inneholder den første gruppen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).

  31.07.2023

 • Foreslår enklere brukthandel

  Brukthandelloven gjør det tungvint for næringslivet å satse på gjenbruk. Regjeringen foreslår å oppheve loven.

  26.07.2023

 • Åpenhetsloven - tilsyn med redegjørelsene

  Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Til høsten starter Forbrukertilsynet opp med kontroller av redegjørelsesplikten.

  04.07.2023

 • Verdipapirlovutvalgets utredning om bærekraftsrapportering

  I utredningen NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) foreslås det blant annet en ordning for godkjenning av bærekraftsrevisorer og at attestasjonsuttalelsen om bærekraftsrapporteringen kan avgis av en alternativ tilbyder av attestasjonstjenester, som ikke er et revisjonsforetak.

  27.06.2023