Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • EFRAG publiserer arbeidsnotat innenfor klimastandard

  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publisert et arbeidsnotat som inkluderer en prototype for klimarapportering. Arbeidsnotatet byr på innsyn i hvilke krav det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering (CSRD) kan komme til å stille for klimarapportering.

  16.10.2021

 • GRI og EFRAG inngår samarbeid

  EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

  16.10.2021

 • Ny strategi for sirkulær økonomi i Norge

  16. juni publiserte regjeringen en nasjonal strategi for sirkulær økonomi som skal sikre en bærekraftig, klimanøytral og ressurseffektiv omstilling i Norge. Med ny strategi for sirkulær økonomi fra både den norske regjering og EU, vil norsk næringsliv møte på nye markeder og nye rammevilkår særlig knyttet til produkt- og produksjonsprosesser, produktmerking, digitalisering og datadeling. For å kunne konkurrere i fremtidens markeder, vil det være viktig for norsk næringsliv å posisjonere seg tidlig.

  19.09.2021

 • IFRS Foundation og opprettelsen av ISSB

  Revisorforeningen har avgitt høringssvar i høringen fra IFRS Foundation som omhandler endringer i konstitusjonen til IFRS Foundation i forbindelse med opprettelsen av et nytt International Sustainability Standards Board (ISSB).

  09.07.2021

 • Kravene til sosial bærekraft styrkes betydelig

  Gjennom forslaget til åpenhetslov som nå er lagt frem i Stortinget, og EUs nylig vedtatte resolusjon om aktsomhetsvurderinger (Human Rights Due Diligence), ligger det an til at kravene til hvordan selskaper jobber med og rapporterer om sosial bærekraft og menneskerettigheter skjerpes.

  24.06.2021

 • Forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa

  EU-kommisjonen lanserte i april et forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa. Forslaget innebærer revidering og videreutvikling av en rekke punkter fra det tidligere direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD).

  24.06.2021

 • Åpenhetsloven

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

  22.06.2021

 • Vurdering av bærekraft for SMBer

  Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten.

  20.05.2021

 • Europeisk rapporteringsstandard for bærekraft

  EU jobber med en europeisk rapporteringsstandard for bærekraftsinformasjon for å styrke bærekraftsrapporteringen i Europa. Revisor vil være en viktig støttespiller når foretakene skal rapportere, spesielt for de små og mellomstore bedriftene.

  19.05.2021