Revisor og bærekraft

Revisorene vil gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Rapportering av bærekraft er ingen papirøvelse

Nye rapporteringsplikter blir sjelden godt mottatt. Ei heller krav til rapportering av bærekraft, som trer i kraft fra 2024. Men når alternativet til omfavnelse er stor finansiell risiko, er det ingen grunn til å stritte imot.

Les mer

Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

Revisor hjelper web.jpg

Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar ansvar.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Redegjørelse etter åpenhetsloven

  Foretak som ikke er små skal offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven første gang innen 30. juni 2023. Forbrukertilsynet har publisert et webinar om åpenhetsloven.

  07.06.2023

 • Lovforslag: Nye lovregler om bærekraftsrapportering

  EU-direktivet om bærekraftsrapportering - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), skal innføres i norsk lovgivning i løpet av første halvår 2024. Reglene vil innføres trinnvis fra regnskapsåret 2024. Her får du en oversikt over lovforslaget i NOU 2023: 15. Utredningen er på høring med frist 4. september 2023.

  29.05.2023

 • En vesentlig aktør i det grønne skiftet

  Tiden der bærekraft var et diffust trendord uten substans, er forbi. Nå er det lovpålagte krav, doble vesentlighetsanalyser – og revisors signatur, som gjelder.

  22.05.2023

 • Kravene innen bærekraftsrapportering i Norge

  Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering – Bærekraftsrevisor informerer – vil vi holde deg oppdatert på den regulatoriske utviklingen, og gi innblikk i aktuelle temaer. Her vil du også bli oppdatert om arbeidet Revisorforeningen gjør innen feltet bærekraftsrapportering og attestasjon av rapporteringen.

  22.05.2023

 • Færre virksomheter har bærekraftstiltak

  Usikre tider har bremset bærekraftsarbeidet hos mange små og mellomstore bedrifter, men BDOs SMB-barometer viser at modenheten og kunnskapen om bærekraft har økt.

  22.05.2023

 • Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

  Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar.

  27.04.2023

 • Klima og bærekraftsrapportering: Bærekraftsrevisor informerer

  Velkommen til første versjon av vår faste spalte om bærekraftsrapportering – Bærekraftsrevisor informerer. Spalten vil holde deg oppdatert på den regulatoriske utviklingen, og gi innblikk i aktuelle temaer. Her vil vi også oppdatere deg på arbeidet Revisorforeningen gjør innen feltet bærekraftsrapportering og attestasjon av rapporteringen. God lesning!

  14.04.2023

 • Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering

  Hvem er ansvarlig for utarbeidelsen av bærekraftsrapporten i store norske foretak? Jobber de ansvarlige alene eller i et rapporteringsteam og hvor stort er teamets kompetansenettverk for bærekraftsrapportering? Spørreundersøkelsen fra vår masteroppgave gir svar på disse spørsmålene.

  30.03.2023