Revisor og bærekraft

Revisorene vil gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Rapportering av bærekraft er ingen papirøvelse

Nye rapporteringsplikter blir sjelden godt mottatt. Ei heller krav til rapportering av bærekraft, som trer i kraft fra 2024. Men når alternativet til omfavnelse er stor finansiell risiko, er det ingen grunn til å stritte imot.

Les mer

Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

Revisor hjelper web.jpg

Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar ansvar.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Reform av kvotesystemet: EU øker ambisjonene for CO2-kutt

  EU-kommisjonen vedtok i desember 2022 en ny reform av kvotesystemet for CO2-utslipp. Reformen innebærer styrkede ambisjoner om utslippskutt i kvotepliktig sektor og utvidelse til å omfatte utslipp fra skipsfart. I tillegg til dette, skal det opprettes et separat kvotemarked for veitransport- og bygningssektoren. Innstrammingen av kvotemarkedet vil legge et økt press på næringslivet til å kutte utslipp og nye sektorer plikter nå å overvåke, rapportere og verifisere sine utslipp.

  30.03.2023

 • Redegjørelse etter åpenhetsloven

  Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Blant annet er henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold omtalt.

  17.02.2023

 • Rapportering på EU-taksonomien for ikke-finansielle foretak

  I artikkelen ser vi nærmere på tematikk rundt rapportering på EU-taksonomien og presenterer en overordnet guide til hvordan «eligibility» kan vurderes, for ikke-finansielle foretak. Aktiviteter som regnes å kunne bidra til oppnåelsen av klima- og miljømål, regnes som «eligible» aktiviteter.

  10.01.2023

 • Bærekraft og rapporteringskvalitet: Vekstselskaper versus verdiselskaper

  Masteroppgaven jeg skrev sammen med en medstudent har sett på om det er forskjell i rapporteringskvalitet knyttet til ikke-finansiell bærekraftsrapportering hos vekstselskaper notert på norsk børs og verdiselskaper notert på norsk børs. Artikkelen gir en oppsummering av masteroppgaven som ble avlagt ved NTNU Handelshøyskolen våren 2022.

  10.01.2023

 • Endringer i verdipapirforskriften

  Finanstilsynet har fastsatt utfyllende regler i verdipapirforskriften om bærekraft og pliktene til verdipapirforetak. Endringene utvider disse foretakenes ansvar om å opplyse og definere relaterte bærekraftsfaktorer i de finansielle instrumentene og produktene de tilbyr. Endringene bygger på felleseuropeisk regelverk og trer i kraft i dag.

  05.01.2023

 • Offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen trer i kraft

  Lov nr. 161 av lov 22. desember 2021 om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer - eller taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen ble i dag behandlet i statsråd. Loven trer i kraft 1. januar 2023.

  20.12.2022

 • CSRD publisert i EUs Official Journal

  Bærekraftsrapporteringsdirektivet, eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er nå publisert i EUs Official Journal. Dermed er direktivet formelt vedtatt i EU.

  20.12.2022