Revisor og bærekraft

Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

SDG logo

Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Gå til kunnskapsportalen

Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen støtter langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre norsk økonomi. Vi skal jobbe for en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Les mer

Siste faglige oppdateringer

 • Forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa

  EU-kommisjonen lanserte i april et forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa. Forslaget innebærer revidering og videreutvikling av en rekke punkter fra det tidligere direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD).

  24.06.2021

 • Åpenhetsloven

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

  22.06.2021

 • Europeisk rapporteringsstandard for bærekraft

  EU jobber med en europeisk rapporteringsstandard for bærekraftsinformasjon for å styrke bærekraftsrapporteringen i Europa. Revisor vil være en viktig støttespiller når foretakene skal rapportere, spesielt for de små og mellomstore bedriftene.

  19.05.2021

 • Starten på slutten for grønnvasking

  Standarder for selskapsrapportering på bærekraft har gått gjennom en modningsprosess de siste årene, og det kommer stadig nye endringer i rapporteringskrav og standarder. I tillegg vil det komme økende regulatoriske krav fra myndigheter om rapportering fremover, særlig for de som kaller seg grønne.

  19.05.2021

 • Vurdering av klimarisiko i finansiell rapportering

  Revisor har et viktig oppdrag i arbeidet med klimarisiko og spiller allerede en viktig rolle i risikostyringen hos kundene. Klimarisiko må derfor bli en del av dette oppdraget. Bedriften vil ha behov for veiledning og støtte i arbeidet med å innføre klimarisiko i sine risikostyringssystemer og revisor kan være en pådriver for at risiko blir tatt på alvor i bedriftene.

  15.04.2021

 • EU setter en stopper for grønnvasking

  Den nye taksonomiforordningen (også kjent som klassifiseringsforordningen i norsk rett) omfatter virksomheter som etter regnskapsdirektivet må rapportere på ikke-finansiell informasjon samt finansmarkedsdeltakere og finansielle produkter som etter offentliggjøringsforordningen må offentliggjøre informasjon om hvordan foretakenes investeringer bidrar til bærekraftig utvikling.

  02.02.2021

 • Virkemidler for en sirkulær økonomi i Norge

  Seks prioriterte virkemiddelområder kan sammen bidra til å bygge ned de mest kritiske og tverrsektorielle barrierene for en sirkulær økonomi i Norge. De kan derfor utløse et stort potensial for økt sirkularitet på tvers av nær sagt alle bransjer og næringer – og på tvers av landegrenser.

  02.02.2021

 • EU-taksonomiens pionerer

  EU-taksonomien, som skal klassifisere hva som er en bærekraftig økonomisk aktivitet, er en essensiell grunnstein i EUs klimapolitiske program kalt «The Green Deal». Programmet prioriteres som en politisk satsning, tross substansielle finansielle utfordringer i møte med covid-19. Finansielle institusjoner har også tatt godt imot klassifiseringssystemet som et verktøy mot grønnvasking.

  02.11.2020

 • Investorene ønsker mer kvalitet

  Investorene styrker egne bærekraftsanalyser og ønsker tredjepartsverifisert, sammenlignbar rapportering av høyere kvalitet fra selskapene.

  25.09.2020