Kommisjonen åpner opp for innspill på Offentliggjørings-forordningen (SFDR)

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en omfattende vurdering av offentliggjøringsforordningen (SFDR), og ser på spørsmål som rettssikkerhet, brukervennlighet og hvordan forordningen kan spille en rolle i å motarbeide grønnvasking.

Publisert:

Kommisjonen har sendt ut to forskjellige høringer:

  • En høring rettet mot markedsaktører, investorer og offentlige myndigheter («targeted consultation»)
  • En høring rettet mot et bredt spekter av interessenter, herunder interesseorganisasjoner og enkeltpersoner («public consultation»)

Fristen for å gi innspill til EU-kommisjonen er 15. desember 2023.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens høringsportal.

Andre spørsmål om bærekraft, kontakt oss