NOU Bærekraftsrapportering - opptak av webinar

I dette webinaropptaket presenteres innholdet i NOU 2023:15 om gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge.

Publisert:
Webinar om bærekraftsrapportering

Webinaret ble avholdt 16. juni 2023 og har en varighet på en time og 17 minutter. Presentasjonen ligger som vedlegg.

Webinaret ser du her: