Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene).

Publisert:

Spørsmålene med svar (forklaringer) (i PDF)

Temaene for de første tolv spørsmålene:

Cross-cutting

 • ID 39 – SBM-1 sector breakdown and phase-in
 • ID 58 – Transitional provisions 750 employees
 • ID 106 – Entity-specific guidance and examples
 • ID 157 – ESRS 2 GOV disclosures and specifications in the topical ESRS
 • ID 162 - Minimum number of material matters
 • ID 180 – Time horizon: impact versus financial materiality

Environment

 • ID 36 – Energy mix
 • ID 43 - Scope 3 GHG emissions for insurance companies
 • ID 81 – Subsidiaries, holding company – alignment for GHG protocol
 • ID 109 – Disclosure Requirement E1-6
 • ID 167 - GHG Protocol Scope 3; Sector

Social

 • ID 33 – Definitions of non-employees

Om ESRS Q&A Platform

EFRAG lanserte ESRS Q&A Platform i fjerde kvartal 2023. Hensikten er å samle og besvare tekniske spørsmål, støtte implementeringen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).

Svar på spørsmål kan ha form som implementeringsveiledning, som blir sendt på høring før ferdigstillelse, eller forklaringer, som ferdigstilles uten høring. I begge tilfeller er det å regne som ikke-autoritativ veiledning fra EFRAG, i motsetning til selve ESRS-ene, som er forordninger og forventes å bli utgitt som vedlegg til forskrifter i Norge.

Forklaringer dekker tilfeller der innholdet i ESRS allerede gir et egnet svar etter EFRAGs mening. Forklaringen utstedt av EFRAG viser hvor i ESRS og hvordan man kan navigere i ESRS for å finne svaret.

Ved utgangen av januar 2024 var det mottatt 258 spørsmål i basen.

 • 127 forventes å resultere i enten en forklaring (106) eller implementeringsveiledning (21) og 17 er ikke kategorisert ennå.
 • Resterende spørsmål er ansett enten å ikke være av teknisk karakter (30), allerede dekket av andre spørsmål eller i eksisterende veiledning (45) eller ikke-konkluderende/utenfor scope (39).
 • Mange av de 106 forklaringene er allerede under utarbeidelse og 29 av disse er til behandlng i EFRAG SR TEG eller EFRAG SRB.

Utkast til implementeringsveiledninger 

EFRAG publiserte i slutten av desember tre utkast til implementeringsveiledninger som nå er til videre behandling etter at fristen for kommentarer utløp 2. februar 2024. Dette er:

 • Utkast til EFRAG IG 1: Implementeringsveiledning for vesentlighetsvurderingen
 • Utkast til EFRAG IG 2: Implementeringsveiledning for verdikjede
 • Utkast til EFRAG IG 3: Implementeringsveiledning detaljerte ESRS datapunkter