Kull 5: Akademiet for bærekraftsrapportering

Ca. 1200 norske foretak vil bli direkte omfattet av de nye reglene for bærekraftsrapportering. Behovet for økt kompetanse er stort, og derfor er vi glade for å introdusere kull 5 av akademiet, med oppstart 11. september 2024.

(Akademiet kull 4 med oppstart 16. april er fullbooket). 

Logo-Akademiet-for-bærekraftsrapportering-1100x520-web.jpg

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er gjennomført i europeisk lov, og her hjemme legger Finansdepartementet opp til at norsk innføring skal speile den trinnvise innføringen i EU. Det betyr at mange norske foretak har en stor jobb foran seg, da direktivet innebærer omfattende rapporteringskrav.

I tillegg vil selskaper som ikke direkte er omfattet, også måtte forholde seg til standardene. Det kan enten være som følge av at virksomheten selskapene driver, inngår i en verdikjede som trenger informasjonen, eller at selskapene må oppgi bærekraftsinformasjon for å få finansiering.

Rundt 1000 deltakere har så langt hatt gleden av å gå på Akademiet for bærekraftsrapportering og fått en konkret og grundig innføring i de nye bærekraftsrapporteringsstandardene fra EU.

Påmelding Akademiet for bærekraftsrapportering kull 5


Program kull 5

Med forbehold om endringer. 

Samling 1, onsdag 11. og torsdag 12. september

Onsdag 11. september – dag 1

 • Introduksjon til CSRD og ESRS
 • Gjennomgang av det regulatoriske landskapet i Norge
 • ESRS 1 General Requirements - dobbel vesentlighet

Torsdag 12. september – dag 2

 • ESRS 2 General disclosures
 • CSDDD Aktsomhetsdirektivet
 • ESRS G1 Business Conduct
 • Forventninger til styrenes arbeid med bærekraftsrapportering
 • Intern kontroll, selskapsledelsens rolle
 • Praktiske erfaringer fra rapporterende selskap 

 

Samling 2, tirsdag 22. og onsdag 23. oktober

Tirsdag 22. oktober – dag 3

 • Klimarisiko
 • ESRS E1 Climate Change
 • ESRS E2 Pollution
 • Finanstilsynet

Onsdag 23. oktober – dag 4

 • Naturrisikoutvalget
 • ESRS E3 Water and Marine resources
 • ESRS E4 Biodiversity & ecosystems
 • ESRS E5 Circular economy
 • Praktiske erfaringer fra rapporterende selskaper 

 

Samling 3, onsdag 27. og torsdag 28. november

Onsdag 27. november – dag 5

 • ESRS S1 Own workforce
 • ESRS S2 Workers in the value chain
 • ESRS S3 Affected communities
 • ESRS S4 Consumers and end-users
 • Praktiske erfaringer fra rapporterende selskaper

Torsdag 28. november – dag 6

 • Taksonomiforordningen
 • Attestasjon av bærekraftsrapportering
 • Avslutning av Akademiet 

 

 

Praktisk informasjon

Tid og sted
Akademiet går over seks kursdager, spredt ut på to dager i september, oktober og november. Akademiet starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 16.00 alle dager på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo.

Pris

 • Medlem i Revisorforeningen kr 36 000
 • ReKomp abonnent kr 33 500
 • Andre kr 37 000

Overnatting og middag

Vi har rom på The Hub til alle samlingene. Kryss av ved påmelding hvis du ønsker overnatting. Overnatting gjelder for nettene 11.–12. september, 22.–23. oktober og 27.–28. november, hvis ikke annet er angitt i påmeldingen. Ønsker du flere netter noteres dette under Kommentar/Annet i påmeldingsskjemaet.

 • Pris pr. rom pr. natt kr 1 990 inkl. mva. i standard dobbeltrom for 1 person, inkl. frokost, inngang til Pool & Fitness-avdelingen samt trådløst internett.

Middag for alle deltagere og forelesere som ønsker det etter kurset dag 1, 3 og 5. Middag er frivillig, men det er en utmerket arena for erfaringsutveksling, som vi håper så mange som mulig ønsker å være med på.

 • Pris pr. middag kr 730 inkl. mva. for 3-retters middag i hotellets restaurant. 

Påmeldingsfrist er 1. august. Påmelding er bindende, avbestillingsregler se nedenfor.

Parkering
Det er parkering under hotellet. Innkjøring fra Skippergata. Parkeringen driftes av OnePark. For vilkår og priser se OnePark

Om Akademiet

Akademiet for bærekraftsrapportering er et opplærings- og utdanningstilbud til norsk næringsliv og revisorer. Akademiet tilbyr en grundig gjennomgang av de kommende europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS) samt relevant tilliggende regulering fra Norge og EU.

Det vil være mulighet til å stille spørsmål til foreleserne og utveksle erfaringer med rapporterende selskaper. Akademiet vil også ha praktiske eksempler fra ledende store norske børsnoterte foretak, og det vil være mulighet til å mingle og utvide sitt nettverk.

Se oversikt over ESRS.

ESRS-ene utgjør hovedfokuset på Akademiet for Bærekraftsrapportering.

Kurset vil gi 40 etterutdanningstimer med en fordeling mellom «annet» og «revisjon». 

Akademiet kull 5 går over seks kursdager:

Samling 1

 • Onsdag 11. september – dag 1
 • Torsdag 12. september – dag 2

Samling 2

 • Tirsdag 22. oktober – dag 3
 • Onsdag 23. oktober – dag 4

Samling 3

 • Onsdag 27. november – dag 5
 • Torsdag 28. november – dag 6

Akademiet er et samarbeid mellom Revisorforeningen og de fem største revisjonshusene i Norge: BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC. Disse revisjons- og rådgivningshusene innehar de klart beste kompetansemiljøene innenfor bærekraftsrapportering i Norge, og deres rådgivere og revisorer vil forelesere i de forskjellige temaene på akademiet.

I tillegg vil Akademiet ha gjesteforelesere fra norsk næringsliv og i visse tilfeller akademia. Revisorforeningen vil være vertskap og konferansier.


Kontakt oss

Endrings- og avmeldingsregler kull 5

Avmeldingsfrist er 1. august 2024.

Sykdom og fravær: Hvis du ikke kan møte til kurset på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du ta kontakt med [email protected] så snart som mulig. Du får ikke tilbakebetalt kursavgiften, men du har rett til å utsette kursdagen hvis du kan dokumentere hva som var årsaken til fraværet, for eksempel med legeerklæring.

Revisorforeningen kan ikke garantere at det er ledig plass på det kurset du ønsker å bytte til. Et bytte til ny kursdag som skyldes andre forhold enn sykdom, belastes med en avgift på kr 5000 pr. kursdag.

Vil du melde deg av akademiet? Hvis du melder deg av innen avmeldingsfristen, får du refundert kursavgiften. Melder du deg av etter avmeldingsfristen, får du ikke refundert kursavgiften.

Fakturaspørsmål rettes til [email protected].

Se også: Kjøpsvilkår kurs