Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Organisering av private barnehager

  Revisorforeningen har nå sendt brev med innspill til Kunnskapsdepartementet og Utdanningskomiteen angående Prop. 82 L (2021-2022) om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.).

  05.05.2022

 • Organisering av private barnehager

  Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske.

  26.04.2022

 • Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

  Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål.

  01.04.2022