Bygg under oppføring og fisjon

Ved fisjon med bygg under oppføring blir det en avgiftsmessig forskjell om leietaker er eller ikke er til stede i bygget mens byggetiltaket gjennomføres.

Publisert:

Skattedirektoratet har utgitt et fellesskriv 6. februar 2015 som omhandler overdragelse av utleiebygg under oppføring. Spørsmålet er i hvilken grad det skal skje en tilbakeføring av inngående merverdiavgift, om tilbakeføringsplikten kan overdras, og om justeringsrett kan overføres. Uttalelsen tar utgangspunkt i henvendelser som gjelder fisjon av utleiebygg som er under oppføring.

I uttalelsen konkluderer Skattedirektoratet med:

For lokaler der en avgiftspliktig leietaker er til stede hele tiden mens byggetiltaket gjennomføres har selskapet rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).

Selskapet har videre rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare, så fremt det på gjennomføringstidspunktet overføres tilbakeføringsplikt til de utfisjonerte selskapene.

For lokaler der det ikke er noen leietaker i lokalene mens byggetiltak utføres, men hvor selskapet har inngått leiekontrakt for lokalene med en leietaker som omfattes av selskapets frivillige registrering, har selskapet ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden og har ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare).

Selskapet har videre ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare. Selskapets tilbakeføringsplikt kan ikke overtas, men de utfisjonerte selskapene kan få overført rett til å justere ikke fradragsført inngående avgift på byggetiltak som utgjør en kapitalvare.