Endring i GRFS

Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

Publisert:

Endringene som er gjort skyldes hovedsakelig nye begreper som følge av ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17. Som følge av dette er det også gitt nye henvisninger.

Oppbevaringsplikten for oppdragsdokumentasjon som følger av regnskapsførerforskriften § 3-2 annet ledd, ble endret fra ti til fem år med virkning fra regnskapsåret 2017.  GRFS punkt 6.4 er endret i tråd med dette.

Ingen av endringene i GRSF medfører materielle endringer i de krav som stilles til autoriserte regnskapsførere.