Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Publisert: Avgift

I nylig avsagt dom gis det ikke fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Eiendomsselskapet drev avgiftspliktig utleievirksomhet og ble kjøpt opp av et holdingselskap. Holdingselskapet ble etter oppkjøpet fellesregistrert med eiendomsselskapet.

Kostnadene som var pådratt i holdingselskapet, før fellesregistreringen ble etablert, ble ansett til bruk i holdingselskapets unntatte aktivitet. 

Selv om holdingselskapet senere ble fellesregistrert med eiendomsselskapet, ble det ikke gitt anledning til fradrag gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør. Kostnadene ble ansett knyttet til selskapets erverv av aksjer og ikke til den avgiftspliktige utleievirksomheten.