Innleie til kortvarige arrangementer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at innleie fra bemanningsbyrå likevel skal tillates til arrangementer for enkelte arbeidstakere.

Publisert:

Innstramningen i reglene for innleie av arbeidstakere har ført til at det ikke er anledning til å leie inn arbeidstakere til arbeid av midlertidig karakter. Det får betydning for kultur og idrettssektoren som ofte har behov for arbeidskraft til kortvarige arrangementer.

I høringen foreslås det endringer som likevel åpner for slik innleie for enkelte arbeidstakere. Dette gjelder for arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid. Arbeidstakere innen mat og servering omfattes ikke.

Høringsfristen er 15. september 2023.

I mellomtiden er det vedtatt utsatt ikrafttreden for endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd (opphevingen av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter») inntil videre for innleie til kortvarig arrangement.