Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen.

Publisert:

Stortinget pålegger regjeringen å følge opp dette med endringer i kompensasjonsordning-2 fra og med mars, og også finne en løsning for å kompensere for varelager som har gått tapt i perioden november 2020 - februar 2021. Vedtaket lyder:

Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.

Stortinget åpner videre for endringer i kompensasjonsordning-2 slik at Næringsdepartementet

i 2021 kan redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per foretak/konsern med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkorting med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner.

Stortinget har også bedt Regjeringen finne løsninger for å kompensere:

  • Kostnader til intern regnskapsproduksjon - lønn til regnskapsmedarbeidere
  • Kostnader til offentlig tilsyn - tilsynsavgifter
  • Destinasjonsselskaper i reiselivet