Kompensasjon ved delt bruk av bygg

Skattedirektoratet har uttalt seg om beregning av kompensasjon for merverdiavgift for kostnader som gjelder bygg som delvis brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet.

Publisert:

For bygg som brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet og leies ut eller benyttes i ikke kompensasjonsberettiget aktivitet, typisk kulturhus eller idrettsanlegg, vil det bare foreligge forholdsmessig rett til kompensasjon for merverdiavgift.

Fellesskrivet handler om hvordan man skal komme frem til den kompensasjonsberettigede bruken. Skattedirektoratet uttaler at man ikke bare kan trekke fra antall brukstimer i ikke kompensasjonsberettiget aktivitet når man skal beregne størrelsen på kompensasjonen.