Momskompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunalt/fylkeskommunalt samarbeid

Skattedirektoratet har uttalt seg om kompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunalt/fylkeskommunalt samarbeid i veiprosjekter og lignende.

Publisert:

Kommunen og fylkeskommunens rett til fradrag for inngående merverdiavgift eller rett til momskompensasjon, avhenger av at kostnadene er til bruk i kommunen eller fylkeskommunenes avgiftspliktige eller momskompensasjonsberettigede virksomhet.

Ved prosjekter som løses i samarbeid, blir forholdet til bestemmelsene om fradragsrett og momskompensasjon ekstra viktig.

I uttalelsen behandler skattedirektoratet spørsmål som oppstår når kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse veiprosjekter og lignende.