MVA ved fellesanskaffelser og utlegg

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvilke krav som stilles til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg.

Publisert:

I en prinsipputtalelse gjennomgår Skattedirektoratet hvilke krav som stilles til dokumentasjon og bokføring når varer og tjenester anskaffes i fellesskap eller når varer og tjenester anskaffes på vegne av kjøper. I disse tilfellene oppstår det ofte et spørsmål om det er fradragsrett for inngående avgift, og om viderefaktureringen skal skje med eller uten avgift.

Skrivet er en kodifisering av gjeldende rett, og tar utgangspunkt i et gammelt rundskriv fra 1975 (R40).