Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet - maler og engelsk versjon

Her finner du maler i Word for regnskapsførers uttalelse om utarbeidelse av årsregnskapet. Malene er hentet fra anbefalingen om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskap. Du finner også anbefalingen og malene på engelsk.

Publisert:

Det er vedtatt to ulike uttalelser. Den ene gjelder der regnskapsfører har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. Den andre gjelder tilfeller hvor regnskapsfører ikke har utført løpende bokføringstjenester, men kun har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Bransjestandardutvalget har også fått oversatt anbefalingen om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet til engelsk.