Revisjonsutvalget og bærekraft

Revisjonsutvalgene får en mer omfattende rolle knyttet til bærekraft ved to nye direktiver fra EU.

Publisert:

Revisjonsutvalg spiller en avgjørende rolle i å fremme god eierstyring og selskapsledelse, gjennom engasjementet i risikovurderinger, intern kontroll, selskapsrapportering og revisjon.

EUs direktiv om rapportering av bærekraft gir en rekke oppgaver for selskapets bærekraftsrapportering og attestasjoner til revisjonsutvalget. ESG-saker (Environmental, Social, and Governance) blir nå en del av revisjonsutvalgets oppgaver. I tillegg kommer det et direktiv om bærekraftig eierstyring og selskapsledelse hvor selskapene må gjennomfører tiltak og retningslinjer for å håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter og miljø i egen virksomhet og i deres verdikjeder.

Det kan synes å være godt med til på å tilpasse seg til disse endringene som skal inn i norsk lov. Endringene er omfattende og krevende, og med utvidet ansvar. Man bør starte med disse forberedelsene nå om man skal stille godt forberedt når ny lovgivning er på plass. Og interessentene forventer at dette kommer raskt på plass.

Den europeiske revisorforeningen (Accountancy Europe) har laget en guide for revisjonsutvalgenes forventede rolle og ansvar, i lys av relevant EU-lovgivning og interessentkrav. Guiden er vedlagt. Ta en titt!