Revisorforeningen satser på bærekraft

Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.

Publisert:

Verden står overfor en grunnleggende omstilling av samfunn og næringsliv dersom vi skal klare å utvikle oss i en bærekraftig retning. Klimaendringer, ressursknapphet, økende ulikheter og trusler mot natur og dyreliv er bare noen av de viktige temaene som adresseres av FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene utgjør et felles rammeverk i møte med problemstillingene vi må løse for å bygge en bærekraftig verden i 2030. 

Omstillingen åpner for en rekke nye muligheter for bærekraftig innovasjon og utvikling. Norge er, med vår kompetanse og våre ressurser, godt posisjonert til å bygge et lønnsomt næringsliv i tråd med FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmål - beskåret.jpg

Revisorene vil spille en viktig rolle i å veilede bedriftene i denne nye hverdagen. Revisorene kjenner bedriftene og kan hjelpe bedriftene med å identifisere forbedringer i virksomheten, muligheter og risikoer knyttet til bærekraftig utvikling. Bærekraft og klima har også innvirkning på revisjonen. Dette er grunnen til at Revisorforeningen har gjort bærekraft til et av sine satsingsområder i årene som kommer. Vi skal jobbe sammen med våre medlemmer for å integrere bærekraft som en naturlig del i revisjonsbransjen og næringslivet generelt.

Simen (2).jpg
Simen Kristiansen er ny rådgiver for bærekraft og selskapsrapportering i Revisorforeningen.

Som et ledd i dette arbeidet er det opprettet en ny stilling i Revisorforeningen. Fra august er Simen Kjøsnes Kristiansen på plass som rådgiver for bærekraft og selskapsrapportering. Simen har flere års arbeidserfaring med bærekraft, miljø og klima, gjennom norsk og internasjonalt organisasjonsliv og konsulentvirksomhet. Han kommer nå fra en stilling som rådgiver for grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune. Simen vil jobbe sammen med medlemmene og relevante eksterne samarbeidspartnere for å styrke revisorene rolle i den bærekraftige omstillingen av Norge. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Revisorforeningens bærekraftarbeid!